Faq

Q: Zijn er kosten aan deelname verbonden?

Nee, alle medicatie en overige materialen worden kosteloos aan u verstrekt.

Q: Krijg ik een vergoeding?

Wanneer u niet als gezonde vrijwilliger maar als patiënt meedoet aan een onderzoek is het volgens de wet niet toegestaan dat u betaald wordt voor uw deelname.

Onder deze omschrijving vallen ook personen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals bv hoge bloeddruk of te hoog cholesterolgehalte. Wel is het gebruikelijk dat u voor uw deelname een onkostenvergoeding (bestaande uit reiskosten- en andere onkostenvergoeding) ontvangt.
Als gezonde vrijwilliger bij fase 1 onderzoek is het wel gebruikelijk dat u een vergoeding krijgt voor uw deelname. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het type onderzoek waaraan u deelneemt en van de hinder die u door het onderzoek ondervindt. Zo wordt de vergoeding bijvoorbeeld hoger, indien u enkele nachten in een onderzoekscentrum moet doorbrengen, of wanneer er vaak bloed van u wordt afgenomen. Bij EB FlevoResearch BV wordt over het algemeen geen fase 1 onderzoek uitgevoerd.
 

Q: Moet ik belasting betalen over de vergoeding?

U ontvangt na deelname (of bij langer durende onderzoeken tussentijds) een vergoeding inclusief reiskosten voor uw deelname.

Deze vergoeding wordt door de belastingdienst beschouwd als ‘inkomsten uit arbeid’. U behoort deze vergoeding op te geven bij uw belastingaangifte als ‘inkomsten uit overig werk’. Ook wij zijn verplicht dit door te geven aan de belastingdienst. Of en hoeveel belasting u moet betalen over de vergoeding is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Q: Wie betaalt deze onderzoeken?

De opdrachtgevers voor wetenschappelijk onderzoek met mensen kunnen verschillende instanties of bedrijven zijn.

In de specifieke informatie die u van de onderzoeker krijgt, staat wie de opdrachtgever is van het wetenschappelijk onderzoek waarvoor u gevraagd bent

Q: Wie bepaalt de (onkosten)vergoeding?

De hoogte van de vergoeding wordt beoordeeld en goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie na een voorstel van de opdrachtgever.
 

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier