Faq

Q: Zijn er kosten aan deelname verbonden?

Nee, alle medicatie en overige materialen worden kosteloos aan u verstrekt.

Q: Krijg ik een vergoeding?

Wanneer u niet als gezonde vrijwilliger maar als patiënt meedoet aan een onderzoek is het volgens de wet niet toegestaan dat u betaald wordt voor uw deelname.

Onder deze omschrijving vallen ook personen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals bv hoge bloeddruk of te hoog cholesterolgehalte. Wel is het gebruikelijk dat u voor uw deelname een onkostenvergoeding (bestaande uit reiskosten- en andere onkostenvergoeding) ontvangt.
Als gezonde vrijwilliger bij fase 1 onderzoek is het wel gebruikelijk dat u een vergoeding krijgt voor uw deelname. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het type onderzoek waaraan u deelneemt en van de hinder die u door het onderzoek ondervindt. Zo wordt de vergoeding bijvoorbeeld hoger, indien u enkele nachten in een onderzoekscentrum moet doorbrengen, of wanneer er vaak bloed van u wordt afgenomen. Bij EB FlevoResearch BV wordt over het algemeen geen fase 1 onderzoek uitgevoerd.
 

Q: Moet ik belasting betalen over de vergoeding?

Indien u als patiënt deelneemt aan onderzoek ontvangt u alleen een onkostenvergoeding voor reis- en andere onkosten. Aangezien het een onkostenvergoeding betreft, hoeft u hierover geen belasting te betalen.

Indien u als gezonde vrijwilliger deelneemt aan onderzoek, bestaat uw vergoeding uit een reiskosten vergoeding en een vergoeding voor de tijd. De Belastingdienst beschouwt de vergoeding voor de tijd als "inkomsten uit arbeid zijnde inkomsten uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden". Het bedrag is dus in principe belast. Na het afronden van het onderzoek maken wij uw vergoeding inclusief de reiskosten over naar uw bankrekening. Of en hoeveel belasting ú over deze inkomsten moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Q: Wie betaalt deze onderzoeken?

De opdrachtgevers voor wetenschappelijk onderzoek met mensen kunnen verschillende instanties of bedrijven zijn.

In de specifieke informatie die u van de onderzoeker krijgt, staat wie de opdrachtgever is van het wetenschappelijk onderzoek waarvoor u gevraagd bent

Q: Wie bepaalt de (onkosten)vergoeding?

De hoogte van de vergoeding wordt beoordeeld en goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie na een voorstel van de opdrachtgever.
 

(030) 760 66 00

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier