Stap 2: Uitgebreide kennismaking

Als blijkt dat u na de telefonische prescreening in aanmerking komt voor één van onze lopende onderzoeken, dan wordt u gevraagd naar ons onderzoekscentrum te komen voor een informatiegesprek.

Tijdens dit gesprek komen de volgende zaken aan bod:

  • het doel van het onderzoek
  • de te onderzoeken medicatie
  • uw huidige medicatie (graag uw medicijnendoosje(s) meenemen)
  • het verloop van het onderzoek
  • wat er van u verwacht wordt
  • wat u van ons kunt verwachten 

U krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen. Het is raadzaam vooraf uw vragen te noteren.
Aan het einde van het gesprek maakt de onderzoeksarts samen met u een inschatting of u nog steeds in aanmerking komt en of deelname aan het onderzoek voor u zinvol zou kunnen zijn. 
Klik hier om te zien hoe een informatiegesprek kan verlopen. 

(030) 760 66 00

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier