Algemene informatie over FlevoResearch

Onafhankelijk onderzoekscentrum

EB FlevoResearch BV is een onafhankelijke organisatie voor geneesmiddelenonderzoek bij mensen. Bij EB FlevoResearch BV in Almere werken zo’n 10 professionals.

Specialisten in onderzoek

Met medewerking van vrijwilligers en patiënten voeren we geneesmiddelenonderzoek uit. Hierbij gaat het meestal om onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen die in de laatste fase van hun ontwikkeling zijn. In deze fase is het middel al meerdere malen bij mensen getest. Bij de onderzoeken worden de deelnemers met de onderzoeksmedicijnen behandeld. Dit gebeurt onder professionele begeleiding door artsen, verpleegkundigen en diëtisten. Vaak is het doel van deze onderzoeken beter zicht te krijgen op de effectiviteit van het middel en eventuele bijwerkingen. Wij werken altijd volgens de internationale regels zoals 'Good Clinical Practice' en de richtlijnen zoals vastgelegd in de 'Declaration of Helsinki'.

Deelname verloopt via een aantal stappen

 • 1. Aanmelden U meldt zich aan voor deelname aan onderzoek. z
 • 2. Informatiegesprek Indien er een passend onderzoek is, volgt een informatiegesprek. Hierin wordt het doel van het onderzoek besproken, de betreffende medicatie, het verloop van het onderzoek en wat er van u verwacht wordt.
 • 3. Schriftelijke informatie U krijgt alle informatie schriftelijk mee naar huis, zodat u het nog eens rustig na kunt lezen.
 • 4. Toestemmingsverklaring tekenen Besluit u om deel te nemen aan het onderzoek, dan vragen wij u de wettelijk verplichte toestemmings-verklaring te ondertekenen. U kunt zich hierna alsnog te allen tijde terugtrekken uit het onderzoek.
 • 5. Start onderzoek 

Gedurende het onderzoek geldt dat:

 • uw gezondheid en veiligheid voorop staan
 • afspraken voor een bezoek aan ons centrum in overleg met u gemaakt worden
 • er een bedrag beschikbaar is voor een tegemoetkoming in uw reiskosten en eventueel een vergoeding per bezoek

De voordelen

Meewerken aan geneesmiddelen onderzoek

 • U verdiept zich, samen met een professional, in uw gezondheid
 • U heeft kans op verbetering van uw gezondheid
 • U helpt anderen in de toekomst
 • U ontvangt kosteloze behandeling volgens nieuwste wetenschappelijke inzichten

Belang en veiligheid

Het belang van geneesmiddelenonderzoek:
Voordat er een nieuw of verbeterd geneesmiddel op de markt wordt toegelaten, is onderzocht of het goed werkt, veilig is en welke bijwerkingen er optreden.
Zo wordt de veiligheid van gebruikers en een goede kwaliteit van het geneesmiddel gewaarborgd.

Hulp van vrijwillige deelnemers
Vrijwillige deelnemers aan geneesmiddelenonderzoek zijn onmisbaar. Zonder hen zou geneesmiddelenonderzoek niet kunnen bestaan en behandeling niet verbeterd worden. Met hun bijdrage helpen ze niet alleen zichzelf, maar in de toekomst ook vele anderen.

De veiligheidseisen aan geneesmiddelenonderzoek
Geneesmiddelenonderzoek moet voldoen aan strenge eisen omwille van de veiligheid van de deelnemer. Elk onderzoek wordt aan de regels van de “Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen” getoetst door een erkende en onafhankelijke Medisch Ethische Toetsingscommissie van deskundigen (METC)2. Alleen met goedkeuring van een METC kan een onderzoek starten en is de veiligheid van de deelnemers gewaarborgd. 

Waarom meedoen aan geneesmiddelenonderzoek?

U wordt gedurende het onderzoek kosteloos behandeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Hierdoor kan uw gezondheid verbeteren.
Wij volgen uw gezondheid nauwgezet zodat veranderingen snel worden gesignaleerd.

Geneesmiddelenonderzoek door EB FlevoResearch
Wij voeren onderzoek uit naar de werking en  effectiviteit van geneesmiddelen. Voordat wij met ons onderzoek beginnen is de veiligheid van de middelen al onderzocht d.m.v. dierproeven en onderzoek onder gezonde vrijwilligers. Hierbij worden onder begeleiding van een medisch team de eventuele bijwerkingen geregistreerd.

Ons ervaren team bestaat uit:
onderzoek artsen, verpleegkundigen, assistenten en diëtisten. Wij voeren onze onderzoeken geheel in lijn met de strenge eisen van de wet op professionele wijze uit.

Wat houdt deelname aan onderzoek in?
Uw deelname is geheel vrijwillig en u kunt zich op elk moment terugtrekken uit een onderzoek. Uw gegevens vallen onder de Wet Persoonsgegevens en worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

Meer weten over meewerken aan onderzoek?
Voor inschrijving en meer informatie kijkt u op onze website www.flevoresearch.com.
U kunt ons telefonisch bereiken op maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur op 036 – 546 83 46 (lokaal tarief)
of via info@flevoresearch.com.

(030) 760 66 00

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier