Decentralized en hybride clinical trials (DCT)

Decentralized en hybride clinical trials (DCT)
De wereld van klinisch onderzoek is constant in beweging. Zo is er steeds meer vraag naar decentralized trials. De recente corona pandemie heeft dit proces versneld. Bij decentralized trials worden de deelnemers zoveel mogelijk gemonitord in hun eigen omgeving, waardoor data betrouwbaarder kan worden en daarnaast de belasting voor deelnemers zo klein mogelijk wordt gemaakt. Dit kan de recrutering vergemakkelijken. Het is mogelijk ook een manier om de kosten van onderzoek te verlagen.
Dit alternatieve model kan variëren van volledig decentralized met alleen thuisvisites of metingen met behulp van de digitale technologie en remote monitoring, tot een hybride vorm waarbij de uitvoering deels ook op de clinical trial site plaatsvindt.

EB Medical Research denkt graag mee in dit proces, en heeft de mogelijkheid om (hybride) decentralized trials te faciliteren.

Remote site initiation en remote monitoring
Een initiatie kan remote plaatsvinden, middels online platforms. Ook het monitoren kan remote plaatsvinden. Onze medewerkers zijn dedicated en er kunnen afspraken gemaakt worden over de beschikbaarheid gedurende een remote monitoring dag.

Informatievoorziening en Informed Consent
EB Medical Research biedt de mogelijkheid om mensen te informeren via online platforms, zoals Microsoft Teams of het tonen van een goedgekeurd informatiefilmpje. Ook is het sinds 1 juli 2022 toegestaan om elektronisch consent te verkrijgen.

Online patient recruitment
De recrutering van deelnemers verloopt al grotendeels online, via onze database of via social media. Na aanmelding komen mensen in onze database, en worden ze door ons ervaren belteam telefonisch benaderd voor een korte prescreening en toelichting. Voorafgaande ontvangen deelnemers de proefpersonen-informatie per email.

Digitale technologie
Onze medewerkers hebben veel ervaring met verschillende eCRF systemen en digitale metingen, zoals: holter-onderzoek, CGM-systeem (plaatsen van sensor tbv continue glucose monitoring), elektronische dagboekjes en apps.

Thuisbezoeken
Onze medewerkers kunnen thuisbezoeken afleggen, om bijvoorbeeld te assisteren bij het instellen van devices voor digitale metingen of om bloed af te nemen. Onze partner-apotheek kan het IP afleveren.

Bereikbaarheid
We bieden een 24/7 nood-telefoonnummer, waarbij er tussen 8.00 uur en 17.00 uur altijd direct iemand bereikbaar is en na kantoortijden en in de weekends een noodnummer beschikbaar is met gekwalificeerd personeel.

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier