Effect op de bloedglucosewaarden van een nieuw product dat ontwikkeld is voor patiënten die risico hebben op een hypoglykemie (korte naam van het onderzoek: EFFECT)

Inschrijving gesloten

DOEL VAN HET ONDERZOEK
In dit onderzoek wordt de glucose afgifte aan het bloed na het innemen van een nieuw (op zetmeel gebaseerd) voedingsproduct bepaald. Dit zegt iets over hoe snel zetmeel (koolhydraten) in de darm worden verteerd en als glucose in het bloed worden opgenomen.
Daarnaast wordt gekeken naar het effect op de insuline afgifte en op de maaglediging bij gebruik van de onderzoeksproducten in combinatie met paracetamol.

WIE KOMT IN AANMERKING?
U komt in aanmerking als u:
- Gezond bent
- Tussen de 18 en 50 jaar oud
- Een BMI heeft tussen 18.5 en 27 kg/m² (BMI= gewicht in kg/ (lengte x lengte) in meter)
- Niet rookt
- Geen voedsel allergieën heeft
- Bereid bent om gedurende het onderzoek uw eetpatroon, fysieke activiteit en lichaamsgewicht stabiel te houden
- Bereid bent de avond voor elke onderzoeksdag ongeveer hetzelfde te eten en te drinken
- Bereid bent geen alcohol te drinken de dag voor een onderzoeksdag
- Bereid bent geen paracetamol te gebruiken de week voorafgaand aan een onderzoeksdag (andere pijnstilling mag wel, bijvoorbeeld ibuprofen)
- Geen darmaandoening of diabetes heeft of bariatrische chirurgie (maagverkleining/maagomleiding) heeft ondergaan

WAT HOUDT DEELNAME AAN HET ONDERZOEK IN?
Voor het onderzoek komt u 4x naar ons onderzoekscentrum in Almere. Tijdens uw eerste bezoek (de screening) wordt bekeken of u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek. Er wordt informatie verzameld over uw voedingsgewoonten, normale fysieke activiteit, medische geschiedenis en medicijngebruik en uw BMI en bloedsuiker wordt bepaald. Dit bezoek zal ongeveer 1 uur duren.
De 3 daaropvolgende onderzoekdagen zullen ongeveer 7 uur per dag duren met min 48 uur tussen de onderzoeksdagen. Voor deze bezoeken dient u minimaal 10 en maximaal 14 uur nuchter te zijn (geen voedsel- of drankinname, alleen water is toegestaan). Tijdens de onderzoeksdagen wordt een canule aangebracht in uw arm om op verschillende tijdspunten bloed af te nemen. Iedere onderzoeksdag dient u op de onderzoekslocatie het onderzoeksproduct in combinatie met een dosis paracetamol in te nemen. Gedurende de 6 uur na inname wordt u gevraagd rustig te blijven zitten en wordt u voorzien van water volgens een gestandaardiseerd schema. Na de laatste bloedafname wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen, ontvangt u een maaltijd en is de onderzoeksdag ten einde.
Indien gewenst zijn er werkplekken met wifi beschikbaar.

LOCATIE
EB Medical Research, Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

VERGOEDING
Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een vergoeding van totaal €470,- (35 euro voor de screening en 145 euro per visite). Daarnaast ontvangt u een vergoeding van de actuele reiskosten op basis van 21 cent/km of OV.

Projectnummer: 
5126

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier